CZ  |  EN  |  DE

Cesta ke snížení nákladů na výrobu jazykových verzí návodů a katalogů

Hledáte cestu, jak snížit náklady v době krize – známe efektivní cestu tvorby jazykových verzí návodů, katalogů, letáků, prospektů a dalších technických dokumentů. Účelným využíváním nových elektronických nástrojů dochází k radikálnímu snížení pracnosti jejich tvorby.

Hlavní přínosy

Vytoření jazykové mutace z téměř jakéhokoliv podkladu.
Je možné zpracovávat i dokumenty předané ve formátu PDF.
Automatické začlenění překladu do zdrojového layoutu - není třeba nové sazba.
Vytvořením referenčního materiálu z již vytvořené dvojice orig. a jeho přeložené verze dochází k dalšímu výraznému snížení nákladů již od prvního dokumentu.
Překladatelé specializující se na technické obory.
Úspora nákladů na jazykový překlad již od prvního návodu.
Postupné další snižování nákladů na překlad u dalších edicí nebo obdobných typů zařízení.
Překlady za výhodné sazby od 150,- /NS (při opakovaných překladech)
Zajištění kvality a konzistence názvosloví vytvářením referenčního materiálu a projektového slovníku.
Při exportu je přeložený text spojen s původním layoutem s minimální potřebou dalších grafických úprav.