CZ  |  EN  |  DE

Překlady

Nejsme překladatelská agentura, která hledá zákazníky v nejrůznějších oblastech. Zajišťujeme překlady v rámci našich komplexních služeb souvisejících s přípravou a výrobou jazykových verzí návodů k provozu a obsluze, výrobkových katalogů, letáků, prospektů, prezentací, webových stránek zejména z technických oborů pro průmyslové podniky a obchodní firmy - exportéry i importéry.

Využíváme rozsáhlé sítě prověřených a odborně zdatných překladatelů z různých technických oblastí. Tím, že zadáváme překlady odborníkům v dané oblasti, dosahujeme vysoké kvality překladů. Dle požadavku zákazníka zajistíme i další odborné nebo jazykové korektury.

Důsledné používání CAT software umožňuje využití terminologie a formulací předcházejících verzí dokumentů a tím vytváření homogenní dokumentace v rámci firmy. Vytvoření terminologického slovníku v rámci CAT software ve spolupráci se zákazníkem nebo specialisty v oboru zajistí účelné používání specializovaných výrazů v rámci daného oboru nebo firmy.

Co je CAT?

CAT je zkratka z anglického computer aided translation či computer assisted translation.

V češtině se užívají označení počítačem podporovaný překlad či překlad s počítačovou podporou. Tento způsob překladu nelze zaměňovat se strojovým překladem.

 

Jak CAT funguje?

V prvním kroku jsou naimportovány soubory z původního formátu, např. In Design, HTML, Word. Z toho původního formátu je zdrojový soubor převeden do software CAT včetně formátovacích informací tak, aby je překladatel nemohl porušit. Ten se pak v přehledném prostředí věnuje pouze překladu a práci s terminologií - o formátování a rozložení dokumentu se nestará. Po dokončení se hotový překlad vyexportuje do původního formátu, přičemž přeložený text se opět spojí s formátovacími informacemi. Na výstupu tedy dostaneme dokument s identickým formátováním jako ten původní, aniž by se překladatel musel starat o grafickou úpravu. A to i v případě HTML stránek. Jejich lokalizace do jiného jazyka je nesmírně jednoduchá i pro uživatele bez znalosti HTML kódu. Jednoduše se přeloží čistý text, kódy jsou skryté a na výstupu pak obdržíme lokalizované webové stránky.